Certain Trees (NED)

Tuesday, October 30th, 2007

Certain Trees : The Constructed Book, Poem and Object 1964-2006 (06-11-2007 t/m 04-01-2008)

Opening: 4 november 2006 15.00 uur ; Locatie: Bibliotheek Van Abbemuseum

De bibliotheek van het Van Abbemuseum presenteert: Certain Trees een overzicht van kunstenaarsboeken, gedichten en objecten, samengesteld door de kunstenaar en uitgever van kunstenaarsboeken Simon Cutts.

Foto: Peter Cox

De presentatie toont een beeld van de ontwikkeling van het Engelse en Schotse kunstenaarsboek uit de periode 1964-2006. Kunstenaars en dichters legden zich toe op de concrete poëzie, gedichtobjecten, handgedrukte boeken, woordbeelden en projecten in de openbare ruimte. Traditiegetrouw presenteerden zij hun werk en dat van hun geestverwanten in eigen tentoonstellingsruimtes en via de z.g. Small Publishers Press, een verbond tussen kleine alternatieve uitgeverijen. Mooie voorbeelden zijn te zien van het tijdschrift Tarasque en de Coracle Press, van Ian Hamilton Finlay en zijn Wild Hawthorn Press. Met werk van kunstenaars en dichters als David Bellingham, Simon Cutts, Stuart Mills, Thomas & Laurie Clark en vele anderen.

Foto: Peter Cox

Een bindende factor is hun belangstelling voor de interactie tussen object en taal. Daarnaast is er de preoccupatie met natuur en het fenomeen van het ‘objet trouvé’. Gevonden teksten, woorden en objecten worden behandeld op een manier die hen volledig transformeert tot iets nieuws. Vaak wordt er gewerkt met landschappelijke thema’s, zoals de titel van de tentoonstelling ook al verraadt.

Foto: Peter Cox

Aandacht voor de taal is het meest opvallende kenmerk van de groep dichters en kunstenaars. Concrete poëzie speelt met taal op diverse niveaus. Als een typografisch onderzoek dat ook de betekenis van woorden kan aantasten of versterken. Maar taal kan ook een strategisch middel zijn met gebruikmaking van humor, poëzie en schoonheid. En taal kan gebruikt worden als puur uitdrukkingsmiddel wanneer men zich de opdracht stelt te onderzoeken hoe ver men kan gaan in het representeren van materie door taal.

Foto: Peter Cox

De tentoonstelling werd overgenomen van het Centre des livres d’artistes uit het Franse Saint Yrieix-la-Perche en zal na het Van Abbemuseum nog te zien zijn in het Victoria & Albert Museum te Londen.

Een rijk geïllustreerde publicatie vergezelt deze tentoonstelling. Certain Trees The Constructed Book, Poem and Object 1964-2006, met teksten van Simon Cutts, John Bevis en Harry Gilonis. Bibliografie, 173 p. afb. in kleur. ISBN. 2-9512638-5-6.

Met medewerking van : David Bellingham ; John Bevis ; Thomas A Clark & Laurie Clark ; Les Coleman ; Simon Cutts ; Stephen Duncalf ; Martin Fidler ; Ian Hamilton Finlay ; Brian Lane ; Robert Lax ; Stuart Mills ; Martin Rogers ; Colin Sackett ; Erica Van Horn ; Steve Wheatley.

Foto: Peter Cox

Foto’s bibliotheekcatalogus

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)