Creatieve vastberadenheid

Tuesday, December 10th, 2013

Creatieve vastberadenheid (van 21-01-2014 t/m 02-05-2014)

Opening zondag 19 januari om 15.00

In het kader van het Museum of Arte Útil vindt in de bibliotheek een tentoonstelling plaats die verschillende burgerinitiatieven, alternatieve bewegingen en kunstenaarsgroepen in Eindhoven uit de jaren ’60, ’70 en’80 in verband brengt met voorbeelden uit het Arte Útil-archief. Dit archief bevat documentatie, uit dezelfde periode, van het internationale creatieve verzet tegen maatschappelijke en politieke machtsstructuren.

De tentoonstelling laat zien hoe kunst gebruikt kan worden als instrument voor analyse van maatschappelijke situaties, als kritisch medium, maar ook als middel tot transformatie, als aanzet tot verbetering door alternatieve strategieën voor de toekomst te formuleren. In de bibliotheek worden voorbeelden getoond van alternatieve vormen van samenwerking, experimentele samenlevingsvormen, protestuitingen, voorbeelden van gemeenschappelijk eigendom en subversieve acties.

Gastcurator:  Gemma Medina

 E-invite

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)