Machteld Teekens

Thursday, January 4th, 2007

Machteld Teekens : bi-manual art-boeken, tekeningen, teksten (05-12-2006 t/m 26-01-2007)

 Machteld Teekens (1959) studeerde pedagogiek en filosofie in Leiden en Utrecht en bekwaamde zich als kunstenaar in de vakken tekenen en fotografie. Studeerde in 1987 af op de ervaringstheorie van Walter Benjamin en schreef ‘ik snap niet wat er kunstig aan is’ als voorbeeld van een kwalitatief onderzoek in het veld van de kunstzinnige vorming.
Daarna verbleef ze 2 jaar als stagiaire aan de Academie voor Schone Kunsten in Warschau. Sinds 1990 heeft ze een eigen atelier en werkt als docent beeldende kunst en schrijven. Ook organiseert ze kunstprojecten op het snijvlak van kunst en zingeving, sinds mei 2006 onder de vlag van Stichting Filo-Sofia. Verder is ze bestuurslid van kunstenaarsvereniging het AKKV en redacteur van literair tijdschrift LITER.

Foto: Peter Cox

In de kunstenaarsboeken van Machteld Teekens gaat denken en schrijven hand in hand met tekenen. Het tweehandig procédé, waarmee ze in Warschau begon te werken betekent een onderzoek naar een meer intieme verhouding tussen lichaam en geest, zowel op persoonlijk als op abstract niveau.
In het Post-Modernisme van de jaren ’80 – dat in de verontrustende teksten van Walter Benjamin uit de jaren ’30 al werd voorzien – is de breuk tussen lichaam en geest, die in het instrumentele denken van het modernisme al werd ingezet, verder voltrokken. Dit leidt tot een overmatig vertrouwen in het technocratisch systeem van de westerse wereld, tot conditionering en tot moord op de common sense, de ‘community’, ofwel dat wat er altijd al is geweest als fungerende wijsheid.
Nieuwe ideologieën, die niets anders zijn dan oude in een ander jasje, zullen die vervreemding alleen doen toenemen.

De boeken zijn een oefening in anders denken en waarnemen, waarbij contact wordt gezocht met het eigen midden in een dialectische strijd tussen links en rechts en de krachten die de twee zijden van het lichaam vertegenwoordigen. Door die oefening wordt regelmatig de grens van de kunst overschreden, om te belanden in het domein van de religie.
De autonome kunst mag er dan niet in geslaagd zijn het domein van de religie te vervangen, wel is er vanuit die positie, die niet meer dan een pose of een actie blijkt te zijn, een mogelijkheid om dat domein vol voetangels en klemmen vanuit en neutrale positie te betreden en te onderzoeken.
Wat dat betreft ziet Machteld Teekens een directe lijn met de uit het Bauhaus verwijderde kunstenaars en mystici Joh. Itten, Paul Klee en in zekere zin ook Kandinsky en haar eigen werk. De hedendaagse kunst plukt nog steeds de wrange vruchten van de marginale aandacht voor de mystiek als drijfveer van deze kunstenaars.
De lijm, de samenbindende kracht tussen lichaam en geest is dan ook volgens de grote spirituele tradities de ziel: een onveranderlijke grootheid, die streeft naar zuiverheid en zich een weg baant door de eeuwen. Dat het persoonlijke ook politiek is, blijkt uit de talloze educatieve projecten en teksten die Machteld Teekens de laatste jaren heeft geproduceerd.
Behalve de vroege kunstenaarsboeken en tekeningen zullen er in de bibliotheek een aantal poëtische teksten en essays te beluisteren zijn. 

Foto: Peter Cox

 

 

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)