Uit de collectie : Carl Andre

Friday, April 27th, 2012

Uit de collectie : Carl Andre (08-05-2012 t/m 31-07-2012)

Aan de hand van publicaties, uitnodigingen, persberichten en recensies wordt in deze tentoonstelling een blik gegeven in de carrière van de Amerikaanse Minimal Art kunstenaar en dichter Carl Andre (Quincy, 1935).

Aanleiding voor deze presentatie  is de verwerving van delen uit het Jean-Noel Herlin Archive Project : een privéarchief dat ontstond uit het verzamelen van tentoonstellingsuitnodigingen en andere efemera door de antiquarische boekhandelaar Herlin in New York in 1973.

 In 1973 begon de antiquair Herlin documentatie van tentoonstellingen te verzamelen. Hij vond het jammer dat documenterende materialen op het gebied van beeldende kunst niet op waarde werden geschat. Bij het verzamelen waren twee criteria van primair belang: documentaire waarde en het object moet dun zijn. Het archief bevat materiaal over galeries, uitnodigingen, persberichten, catalogi, interviews, recensies, doodsberichten, foto’s, postzegels, ansichtkaarten, cd’s, dvd’s, kalenders, pennen, buttons, munten, manuscripten en wat verder al niet meer. Na het overlijden van Herlin wordt zijn archief verkocht. Het Van Abbemuseum heeft het archiefmateriaal van alle Amerikaanse tentoonstellingen van Carl Andre kunnen kopen. Het deel van de tentoonstelling op de benedenverdieping van de bibliotheek schenkt daar uitgebreid aandacht aan door middel van foto’s, flyers en uitnodigingskaarten.

De bovenverdieping toont een ander en minder bekend aspect van de kunst van Carl Andre: zijn poëzie. Met zijn vriend Hollis Frampton, die hij op de Phillips Academy waar zij samen studeerden had leren kennen, correspondeerde hij via op een typemachine geschreven poëzie en essay’s. In 1964 zegt hij: ‘Gedichten interesseerden me al voordat ik kon lezen, eenvoudig op grond van het beeld van de bladzijden, (…)’ Men kan kennis maken met enkele gedichten. Net als bij zijn sculpturen is ook hier rangschikking van primair belang. Of men legt staalplaten, bakstenen of houten balken in een bepaalde volgorde neer, maar men kan ook woorden op dezelfde wijze ordenen. Het systeem is hetzelfde, alleen het materiaal is anders. In kaders rangschikt hij steeds dezelfde woorden tot een gesloten of regelmatige vorm . De woorden typt hij op een schrijfmachine zonder spaties achter elkaar, waardoor door middel van de lengte van de regel een regelmatige horizontale of verticale ordening ontstaat. De drie kunstenaarsboeken in de twee houten vitrines zijn hiervan goede voorbeelden: Still a novel,  America Drill en Shooting a script.

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)