Verzamelen / Collecting : The Mail Art Project

Tuesday, February 22nd, 2011

Verzamelen / Collecting : The Mail Art Project (20-02-2011 t/m 29-07-2011)

Binnen de tentoonstellingscyclus Play Van Abbe gaat het derde deel (september 2010- januari 2011) over verzamelen. Duizenden mensen hebben bijzondere verzamelingen, variërend van postzegels, munten, sigarenbandjes tot mooie woorden en bijzondere herinneringen. Waarom verzamelen we? Hoe verzamelen we? Ook veel hedendaagse kunstenaars leggen verzamelingen aan als uitdrukking van hun idee. Zij hebben ook het vermogen om de principes van ‘het verzamelen’ in een postkaart samen te brengen.

Zo ontstond het idee om gedurende de periode van Play Van Abbe deel 3 een Mail Art project te doen met als onderwerp verzamelen. Ongeveer 250 kunstenaars hebben werk opgestuurd: briefkaarten, tekeningen, grafiek, schilderwerk, collages, fotografie en werken van textiel. Alle binnengekomen Mail Art wordt getoond in de vitrines van de bibliotheek van het Van Abbemuseum en op de weblog van de bibliotheek. Tevens wordt een selectie getoond van de Mail Art archieven van het museum en de organisatoren. In de catalogus is van elke kunstenaar een werk opgenomen. Hiermee ontstaat een beeld van een boeiende verzameling en een dwarsdoorsnede van de mogelijkheden van Mail Art.

 Mail Art

Sinds de Fluxus beweging in de jaren ‘60 bewandelen veel kunstenaars alternatieve wegen om hun werk te verspreiden. Ze organiseren hun eigen Mail Art projecten en tentoonstellingen en geven hun eigen publicaties uit. In ons internettijdperk met de groeiende betekenis van sociale media is Mail Art nog steeds een actief gegeven waaraan veel kunstenaars meedoen. In Mail Art is de code ”wat je verstuurt wordt eigendom van de ontvanger”. De ontvanger van Mail Art voelt wel de verplichting iets terug te sturen. De producten worden niet verkocht aan particulieren. Er worden archieven aangelegd en opgebouwd, zowel bij de Mail Art kunstenaar als bij culturele centra en musea. Ook het Van Abbemuseum heeft een archief met daarin een omvangrijke collectie Mail Art werken en kunstenaarsboeken.

Curator: Diana Fransssen / Gastcurator : Miranda Vissers

Uitnodiging opening

Catalogus

———————————————————————————

The theme of the third part of the exhibition cycle Play Van Abbe (September 2010-January 2011) was ‘Collecting’. Thousands of people have special collections which vary from stamps, coins, wrappers of cigars to meaningful words and fond memories. Why do we collect? And how? Many contemporary artists use ‘collecting’ to visualise their artistic concept. They also have the ability to put the principles of collecting into one postcard.

In this way the idea arose to link a Mail Art project about collecting parallel to Play Van Abbe Part 3. About 250 artists participated by sending their work: postcards, drawings, etchings, paintings, collages, photographic and textile works. All Mail Art works are exhibited in the showcases of the library of the Van Abbemuseum and on the weblog.  Also a selection of the Mail Art archives of the museum and the organisers is exhibited. The catalogue shows one work of each artist.

 Mail Art

Since the Fluxus movement in the sixties, many artists found alternative ways to expose their art work. They organise their own Mail Art projects, exhibitions and publications. In this internet era with its increasing importance of social media, Mail Art is still an activity that stimulates many artists. The Mail Art code is ”the receiver becomes the owner of the artwork”. The receiver of Mail Art experiences a moral responsibility to send something in return. The artworks are not sold to private persons. They rather become part of archives of the Mail Art artist, cultural centres and museums. Also the Van Abbemuseum has an archive with an impressive collection of Mail Art works and artists’ books.

Curator: Diana Fransssen / Guestcurator : Miranda Vissers

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)