Wijn en Dromen der Kunst

Monday, January 14th, 2013

Wijn en Dromen der Kunst : Het Apollinisch en Dionysisch uitgangspunt in de kunst (van 22-01-2013 t/m 05-04-2013

Opening: zondag 20 januari 15.00-17.00 uur

Voor de tentoonstelling Wijn en Dromen der Kunst , te zien in de bibliotheek van het Van Abbemuseum, vervaardigden 12 kunstenaars uit Nederland en 12 uit Rusland een boek dat is gebaseerd op twee oude begrippen uit de beeldende kunst:  het Apollinische en het Dionysische. Het is een begrippenpaar dat in de traditionele opvattingen van de kunstgeschiedenis lange tijd gangbaar was. Ze belichaamt de polaire visie op kunst waarin het Apollinische staat voor het type ‘droomkunstenaar’ en de Dionysische voor de ‘roeskunstenaar’. Deze tweedeling gaat verder in het systematiseren van de kunstwerken van de betreffende types: ratio versus gevoel, ordening versus expressie, constructivisme versus expressionisme en utopie versus werkelijkheid. Maar, zijn beiden niet twee zijden van dezelfde munt? Bestaat de polariteit immers niet vaak binnen een en hetzelfde kunstwerk? Is het wellicht een artificiële keuze, een constructie om zo de kunstwerken te kunnen duiden? En hoe reageren hedendaagse kunstenaars op een dergelijke constructie?

De 24 hedendaagse kunstenaars betrokken in dit project hebben deze vragen gezien als uitdaging en het polaire denken verheven tot thematiek in het kunstwerk zelf. Het begrippenpaar wordt zo een middel voor reflectie en toont ons een samengaan van tegengestelde begrippen. Sommige kunstenaars hebben een eigen vertaling van de twee uitgangspunten gegeven, anderen zijn de discussie aangegaan en weer anderen volgen de begrippen letterlijk om hen in traditionele zin uit te beelden in vrije en meer geconstrueerde werken. Bij de tentoonstelling wordt ook een gelijknamige publicatie uitgegeven, deze is verkrijgbaar in de museumshop.

Tegelijkertijd met de tentoonstelling in Eindhoven reist de tentoonstelling door Moskou: Design Club: 13.12 -17.12.2013; Roedomino Alrussische Bibliotheek voor Buitenlandse Literatuur: januari – februari 2013; Staats Centrum voor Contemporaine Kunst, april 2013

Persbericht

Uitnodiging

Publicatie (full-text)

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)