Schenking van verzamelaars Lemmens en Stommels

Friday, November 30th, 2012

Schenking van verzamelaars Lemmens en Stommels

Van Abbemuseum krijgt grote collectie 20e eeuwse boekkunst en naslagwerken over Russische kunst

De Nijmeegse verzamelaars Albert Lemmens en Serge Stommels hebben een collectie van ruim 13.500 titels geschonken aan de bibliotheek van het Van Abbemuseum. De collectie van Lemmens en Stommels – de LS collectie – bestrijkt de geschiedenis van de Russische kunst binnen en buiten Rusland en de Sovjet-Unie en bestaat uit onder meer kunstenaarsboeken, kinderboeken, grafiek en tijdschriften. Een deel ervan bestaat uit boeken en tijdschriften die vormgegeven en/of geïllustreerd werden door de kunstenaars El Lissitzky (1890 – 1941) en Ilja Kabakov (1933). Werken van deze kunstenaars zijn van 1 december 2012 tot en met 28 april 2013 te zien in het Van Abbemuseum in de tentoonstelling Lissitzky-Kabakov, Utopie en werkelijkheid. Ook worden hier de Lissitzky en Kabakov boeken en tijdschriften uit de LS collectie getoond. “De schenking is erg waardevol voor ons. Hoewel we vanwege het werk van El Lissitzky in de collectie al een uitgebreide literatuurverzameling over de Russische kunst hebben , bezit de LS collectie zoveel primair bronnenmateriaal, efemera, kunstenaarsboeken, grafiek en referentieboeken dat het Van Abbemuseum dankzij deze donatie het grootste en openbaar toegankelijke kenniscentrum op het gebied van twintigste-eeuwse Russische kunst in West-Europa is geworden. Met dit bijzondere materiaal kunnen we bovendien onze ervaringen uit het Living Archive project verder uitbouwen, waarbij we door archief en kunstcollectie te combineren de museale processen transparant maakten. Het is voor ons belangrijk dat we deze schenking ook kunnen delen met ons publiek”, aldus Diana Franssen, curator en hoofd onderzoek.

E.A. Permjak, De verdwenen draden, omslag, 1976. Ontwerp Ilja Kabakov. LS collectie, Nijmegen

LS collectie

De LS collectie bevat in totaal circa 13.500 titels variërend van originele drukken, affiches, pamfletten tot grafiek, kunstenaarsboeken, tijdschriften, geïllustreerde kinderboeken en secundaire literatuur zoals referentie en naslagwerken over de kunstgeschiedenis van de 20e eeuw in Rusland en de Sovjet Unie. Lemmens en Stommels hebben bewust gekozen om hun collectie te schenken aan een museum, om zo het behoud en beheer, het onderzoek en de openbaarheid van hun collectie voor de toekomst te waarborgen. Ook het museum vindt het belangrijk dat de LS collectie zichtbaar blijft voor het publiek, zowel binnen het museum als daarbuiten. Het Van Abbemuseum toont regelmatig boeken, tijdschriften en referentiewerken in speciale tentoonstellingen in de bibliotheek of maakt ze onderdeel van tentoonstellingen in het museum om kunstwerken een context te geven. Het bijzondere van deze schenking is dat het een dynamische collectie betreft; aangezien de verzamelaars ook na het moment van de schenking doorgaan met aankopen, zal de collectie de komende jaren blijven groeien.

Russland – Neues Bauen in der Welt, Wenen, omslag, 1930. Ontwerp El Lissitzky. LS collectie, Nijmegen

Russland – Neues Bauen in der Welt, Wenen, omslag, 1930. Ontwerp El Lissitzky. LS collectie, Nijmegen

Bibliotheekcollectie

De bibliotheek van het Van Abbemuseum verwerft actief publicaties over moderne en hedendaagse kunst en legt daarmee de basis voor haar wetenschappelijk karakter. Het kunstenaarsboek speelt een belangrijke rol in de bibliotheekcollectie, omdat daarmee de aandacht van het publiek gericht wordt op de boekkunst als professionele kunstvorm. De bibliotheek heeft weliswaar al een grote verzameling boeken en naslagwerken over de Russische avant-garde, een belangrijke periode in de geschiedenis van de moderne kunst, maar met deze schenking krijgt ze een zeer brede historische basis voor de collectie die voor een groot deel pas in de jaren zestig verworven is. De overwegend op de westerse canon gebaseerde archief- en bibliotheekcollectie van het Van Abbemuseum wordt nu aangevuld door de op Russische kunst gerichte LS collectie, met in de kern een collectie emigrantenliteratuur. In het van Abbemuseum kan voortaan uitgebreid onderzoek verricht worden naar de oorsprong en ontwikkeling van de Russische moderne kunst en naar de mechanismen die de verschillende posities in de kunstwereld historisch hebben bepaald. De resultaten van deze kunsthistorische maar ook maatschappelijke dialoog krijgen in de toekomst een podium in het museum.

 

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)