De Straat. Vorm van samenleven

Friday, January 27th, 2006

De Straat. Vorm van samenleven (01-10-2005 t/m 23-05-2006)

‘De Straat. Vorm van samenleven’ , oorspronkelijk getoond van 2 juni 1972 tot 24 september 1972 in het Van Abbemuseum, geldt inmiddels als een legendarische tentoonstelling. Vooral een jongere generatie curatoren geeft hoog op over het procesmatige karakter, de sociaal-maatschappelijke thematiek en het gekozen overdrachtsmodel, gebaseerd op alledaagse ervaringen.


De expositie kende een lange aanloop met verschillende interdisciplinaire werkgroepen, die het concept allengs aanscherpten. Aanvankelijk stond de straat als terrein van artistieke acties voorop. Leering prefereerde echter dat niet de kunst, maar de straat zelf tot het belangrijkste thema werd verkozen. ‘De Straat’ werd uiteindelijk samengesteld door een kerngroep bestaande uit stedenbouwkundige Tjeerd Deelstra, conservator Jaap Bremer en grafisch vormgever Jan van Toorn. Deze liet zich informeren door tal van externe experts.
Bij ‘De Straat’ stond ‘de gebruiker’ centraal. Door de leefomgeving en de inrichting daarvan aan de orde te stellen, zou de publieke bewustwording van en deelname aan culturele en maatschappelijke processen kunnen worden gestimuleerd. De straat was immers ‘van, voor en door allen’, een uitdrukking en manifestatie van de samenleving zelf.
‘De Straat’ behoort tot de drukst bezochte tentoonstellingen van het Van Abbemuseum. Toch was er ook forse kritiek. Was het concept niet te academisch en de informatie te specialistisch? Was de gekozen overdrachtsvorm wel effectief en werd de gebruiker daar inderdaad door geactiveerd?
Rest de vraag wat de actuele betekenis van ‘De Straat’ kan zijn als deze wordt ontdaan van zijn mythische proporties?

Bezoekersenquête / Visitors Poll :

Wilt u a.u.b. deze vragenlijst invullen en deponeren in de brievenbus hieronder / Please fill out this questionnaire and drop it into the box below

1. Woonplaats / Place of residence
Leeftijd / Age

2. Heeft u een beroepsmatige interesse in kunst? (kunstenaar, curator, criticus, docent etc.) ja / nee Beroep
/ Do you have a professional interest in art? (artist, curator, critic, teacher etc.) yes / no Profession
No / Yes: Beroep / Profession ………..
Nee / No: Beroep / Profession ………..

3. Heeft u de tentoonstelling De Straat. Vorm van samenleven in 1972 gezien? ja / nee (indien nee, ga door naar vraag 5)
Did you see the exhibition The Street. Form of Living Together in 1972?
yes / no (if no, continue with question 5)

4. Kunt u aangeven wat u zich nog van de tentoonstelling herinnert?
How did it look like in your remembrance?

a. Was het concept duidelijk? ja / nee / geen mening
Was the concept clear? yes / no / no opinion

b. Wat vond u van de opzet van de tentoonstelling in verschillende thema’s?
duidelijk / onduidelijk
What did you think of the intention of the exhibition showing different themes? clear / unclear

c. Gaf de tentoonstellingsvormgeving structuur aan de thema’s?
ja / nee / geen mening
Was the lay-out of the exhibition giving structure to the themes?
yes / no / no opinion

d. Vond u het een gemis dat er geen kunst of kunstenaars werden getoond in de tentoonstelling?
ja / nee / geen mening
Did you miss art or artists in the exhibition?
yes / no / no opinion

5. Heeft u op een later tijdstip van de tentoonstelling De Straat. Vorm van samenleven gehoord? ja / nee
Kunt u aangeven hoe en wanneer? …………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Did you get information about the exhibition The Street. Form of Living Together on a later moment? yes / no
Can you indicate how and when? ………………………………………………

6. Vindt u dat een museum voor hedendaagse kunst tentoonstellingen zoals De Straat. Vorm van samenleven vaker zou moeten organiseren?
ja / nee / geen mening
Do you think that a museum of contemporary art should show more frequently exhibitions like The Street. Form of Living Together?
yes / no / no opinion

7. Vindt u dat een museum van hedendaagse kunst ook aandacht moet schenken aan politieke, sociale en maatschappelijke onderwerpen?
ja / nee / geen mening
Do you think that a museum of contemporary art should also pay attention to political and social subjects?
yes / no / no opinion

Waarom? / Why?

8. Vindt u dat een kunstmuseum immuun moet zijn voor de invloed die uitgaat van het sociaal-politieke waardesysteem van de samenleving?
ja / nee / geen mening
Do you think that art museums should be immune to being influenced by the socio-political valuesystem of society?
yes / no / no opinion

Ruimte voor algemene opmerkingen / Space for general remarks

Hartelijk dank voor uw medewerking. De resultaten worden opgehangen gedurende de tentoonstelling.
Thank you for your co-operation. The results will be posted during the exhibition.

Zaaloverzichten :
 

Reconstructie diaprogramma :

Foto’s bibliotheekcatalogus

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)