Living Archive

Wednesday, January 25th, 2006

Living Archive

Living Archive is de naam van een serie doorlopende documentaire tentoonstellingen met het archief van het Van Abbemuseum als uitgangspunt. Met het Living Archive wordt stelling genomen voor of tegen een tentoonstelling elders in het museum, wordt de context van een expositie of een aanwinst toegelicht of het museumbeleid becommentarieerd.
De eerste presentatie – in de vijf kabinetten van het Living Archive – blikt terug op het directoraat van Jean Leering (1964 1973). Diens beleid staat opnieuw in de belangstelling, met name omdat Leering middels een verruimde museale functie probeerde het publiek te stimuleren tot de bewustwording van maatschappelijke veranderingsprocessen. In die opvatting pasten tentoonstellingen als ‘People’s Park’ (1970) en ‘De Straat. Vorm van samenleven’ (1972). Hoe kwamen deze presentaties tot stand? Wat was het doel en hoe reageerde het publiek op deze tentoonstellingen die expliciet beoogden om aan te zetten tot zelfstandige meningsvorming en sociaal engagement?

Informatie bibliotheekcatalogus

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)