People’s Park

Monday, January 30th, 2006

People’s Park (01-10-2005 t/m 23-04-2006)

De documentaire tentoonstelling People’s Park toonde de opkomst en ondergang van een openbaar park op het terrein van de Universiteit van Californië (Berkeley, USA). Studenten en bewoners van Berkeley kraakten in 1969 een braakliggend terrein van de universiteit. Met vereende krachten werd daar een volkspark aangelegd. De universiteit liet echter al snel zijn eigendomsrecht gelden. Op 14 mei 1969 trok de politie het park binnen. 15 mei is de geschiedenis ingegaan als “Bloody Thursday”; om het verzet definitief te breken zette gouverneur Ronald Reagan de Nationale Garde in, met vele gewonden en zelfs een dode als gevolg. Reagans beslissing werd mede beïnvloed door de politieke onrust in Berkeley, dat beschouwd werd als een broeinest voor linkse ideologieën en anti-Vietnam protesten.
People’s Park was op meerdere plekken in Nederland te zien. Hoewel niet samengesteld door Jean Leering – de tentoonstelling was een overname van de Amerikaanse Phoenix Gallery, getoond van 18-12-1970 tot 18-01-1971 in het Van Abbemuseum – paste de presentatie in zijn opvattingen over het maatschappelijk engagement dat het museum zou moeten uitdragen. Met de keuze voor People’s Park werd openlijk stelling genomen: tegen de gevestigde politieke macht en voor de zelfredzaamheid van een kritisch denkende en geëmancipeerde bevolking. Om die reden werd People’s Park in 1972 ook geïntegreerd in de tentoonstelling ‘ De Straat. Vorm van samenleven ‘ onder de noemer “Herovering van de straat”.

Catalogus 1970-1971 :

 

 

 

 

 

  

 

 

Catalogus reconstructie :
 

 Zaaloverzichten reconstructie :

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)