Mail Art

Thursday, January 27th, 2011

Overzicht inzendingen Mail Art

 


 

Thursday, September 23rd, 2010

Oproep deelname Mail Art Project / Call for Mail Art Project

Thema Verzamelen

Duizenden mensen hebben bijzondere verzamelingen, variërend van postzegels, munten, sigarenbandjes tot mooie woorden en bijzondere herinneringen. Waarom verzamelen we? Hoe verzamelen we? Ook veel hedendaagse kunstenaars leggen verzamelingen aan als uitdrukking van hun idee. Zij hebben ook het vermogen om de principes van ‘het verzamelen’ in een postkaart samen te brengen.

Formaat: 10 x 15 cm, briefkaart, maximaal 2 kaarten per kunstenaar
Techniek: vrij

Niets retour, geen vergoeding, geen jury (erotische, gewelddadige of racistische afbeeldingen worden niet in de tentoonstelling opgenomen).
Alle werken moeten per post worden verstuurd.

Tentoonstelling: 20-02-2011 tot 11-03-2011 in de bibliotheek van het Stedelijk Van Abbemuseum te Eindhoven. En op blog:  http://libraryblog.vanabbe.nl

Een eenvoudige catalogus komt in beperkte oplage beschikbaar.

Alle deelnemers krijgen bericht, vermeldt s.v.p. naam, voornaam, adres en nationaliteit op het werk.

Het ingestuurde werk wordt opgenomen in de collectie van de bibliotheek.

Info: mircard@hotmail.com

Deadline voor ontvangst: 31-01-2011

Miranda Vissers

Verzamelen

Jo Goudkuillaan 2

5626 GC Eindhoven

Nederland

————————————————–

Theme: collecting

Thousands of people have special collections which vary from stamps, coins, wrappers of cigars to meaningful words and fond memories. Why do we collect? And how? Many contemporary artists use ‘the collecting’ to visualise their artistic concept. They also have the ability to put the principles of collecting into one postcard.

Size: 10 x 15 cm, postcard, maximum 2 postcards per artist.
Technique: free

No return, no fee, no selection by jury (erotic images, violent, racist or insulting works will not be included in the show).

All works must be send by post

All participants will receive a message, please provide your name, surname, address and nationality

Exhibition: 20-02-2011 tot 11-03-2011 in the library of the Stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven (NL). And all works will be posted on blog:  http://libraryblog.vanabbe.nl

A modest catalogue will be published in limited edition

All documentation will be kept in the collection of the library of the Van Abbemuseum.

Info: mircard@hotmail.com

Deadline to be received: 31-01-2011

Miranda Vissers

Verzamelen

Jo Goudkuillaan 2

NL-5626 GC Eindhoven

The Netherlands

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)