Varia

Monday, March 9th, 2015

Marcel Broodthaers, poëzie en kunst als een ironisch intellectueel steekspel.

Het werk van Broodthaers wekt verwondering, maar kan ook volledige negatie opleveren. De elegante  palmen die hij als voorbeeld bij de ingang van het Bonnefantenmuseum plaatste kon de entree een vriendelijke uitstraling geven. Men werd verwelkomd in een huiselijke sfeer. Voel je thuis! Maar evenzo kon deze florale entree de bezoeker ontmoedigen of irriteren. Men bezoekt een museum om kunst te bewonderen en er van te genieten. Maar de planten verstoren het beeld en de verwachting en ontnemen het zicht op de kunstwerken.

De tentoonstelling van het werk van Broodthaers in de bibliotheek van het Van Abbemuseum kan dezelfde reactie oproepen. Werken in de vitrines doen denken aan objecten die ook in ieders huis te vinden zijn. Krantenartikelen, uitgeknipte foto’s, advertenties, mysterieuze plastic reliëfs met tekst, snelle notities. De geëxposeerde werken stralen een huiselijke normaalheid uit, de snelle bezoeker ontgaat hun dwarse achtergrond. Maar er is ook een negatief afgedrukte Tractatus-Logico-Catalogicus!  Een vreemde eend in de bijt! De affiniteit met Wittgenstein is opmerkelijk. Wittgenstein, de analytische filosoof is met zijn systematisch logica systeem het tegenovergestelde van Broodthaers. Vandaar dan de aantrekkingskracht?

Le Munuscript Trouve Dans Une Bouteille, Berlin, Edition Rene Block, 1974. Collectie Schmidt

Broodthaers was oorspronkelijk journalist. Een Vlaming die zich van de Franse taal bedient. Opnieuw een contradictie! Broodthaers gaat  ’pas laat in de kunst’, zoals hij zelf zei.  De voornaamste reden is zijn ernstig beperkte financiële armslag. Tijdens de jaren zestig was hij zo arm als een kerkrat, zijn dichterschap leverde geen droog brood op. De beeldende kunst bood hem misschien een uitweg, omdat hij daar lucratieve kanten in zag. Hij hoopte in de beeldende kunst ‘iets onoprechts uit te vinden’ dat hem erkenning en inkomen zou bezorgen. Manzoni, de Italiaanse kunstenaar waarmee hij bevriend was, leverde hem een opening voor het kunstenaarschap. In 1962 verklaarde Piero Manzoni Broodthaers tot kunstwerk. Daar hoorde een certificaat bij, dat voorzien van een signatuur enige waarde vertegenwoordigde en waarmee hij kon exposeren.

Anrwerpen Wide Space Gallery, 13 – 28 januari, 1973, 1 blad. Collectie Schmidt

Broodthaers schreef in de periode dat hij nog een toekomst als dichter voorzag een bundel, getiteld Pensée Bête.  Vertaald in het Nederlands betekent dat ‘Domme Gedachte‘. Hij plakte de resterende niet verkochte bundels met gips aaneen en maakte zo zijn plastische Oeuvre Littéraire. Hij wilde de nieuwsgierigheid naar de inhoud van de kijker opwekken. Maar de kopers reageerde totaal anders. Niemand wilde het gips verbreken om te ontdekken of de tekst inhoudelijk diepzinnig, poëtisch, droevig of mogelijk grappig was. Men beschouwde het werk als een sculptuur en zo werd een onverkoopbaar boek een succes als verkoopbaar sculptuur. Dit opende voor hem perspectieven, vandaar ook zijn fascinatie voor eierschalen, steenkolen en mosselen. Het woordenspel met ‘la moule’, de mossel en ‘le moule’ , de mal,  is een sprekend voorbeeld: de mossel heeft zich in zijn eigen vorm gegoten!

Door objecten en materialen uit hun context te halen en ze los te koppelen van hun eigenlijke betekenis, schiep hij een nieuwe samenhang. Al zijn werk daarna blijft evenwel de band met de poëzie behouden. In de tentoonstelling in de bibliotheek van het van Abbemuseum is deze band met de dichtkunst onverbrekelijk. Daarom  wordt van de kijker een associatieve vaardigheid veronderstelt die hem staat stelt de betekenis van de werken te kunnen lezen.

Kunst heeft voor Broodthaers een eigen inhoudelijke lading. Ergens noemt hij het ‘verachtelijke koopwaar’, maar dan wel een koopwaar die in de handel nauwelijks een koper kan vinden.  Veel van zijn kunstwerken dragen deze tweeslachtige houding in zich. Een typisch voorbeeld hiervan is  zijn ‘toverleitje’. Op het leitje staat zijn signatuur die een waarde vertegenwoordigd, maar als men een ondoordachte beweging maakt, verdwijnt de signatuur en is het leitje een waardeloos object.

Broodthaers blijft ook als hij als beeldend kunstenaar werkzaam is, een onhandige dichter. Veel werk van hem is door zijn vrouw gemaakt, hij leverde de ideeën.

Zijn parodie op het museum is zijn environment Musée d’Art Moderne. In zijn eigen huis richtte hij een tentoonstelling in van topwerken van beeldende kunst. Hij liet de tentoonstelling door belangrijke museum coryfeeën openen. Hij was tegelijkertijd curator, directeur, gids, suppoost. Daarom droeg hij bij die gelegenheid een ‘museumpetje’ om zijn functioneren duidelijk te maken. Overal stonden kisten voor schilderijen met opschriften als ‘with care – keep dry’.  Aan de muur hingen alle belangrijke kunstwerken van de westerse moderne kunst, alleen niet in originele gedaante, maar als prentbriefkaart. Daarna volgde nog de tentoonstelling Département des Aigles en andere tentoonstellingen, zoals Section dÁrt Moderne. Vlak voordat hij stierf maakte hij La Salle Blanche, een reconstructie van zijn eigen huis, een lege kamer waar de muren en plafond volgeschreven waren met termen uit de kunstwereld. Niets was echt, en dat was zijn werkelijkheid!

Musee d’ Art Moderne A Vendre 1970 -1971, Pour Cause De Faillite – Section Financiere, Departements des Aigles. Keulen, Galerie Michael Werner

In de moderne kunst ontstonden parallelle ontwikkelingen. De meeste nieuwe stromingen ontstonden in het begin van de twintigste eeuw en vonden hun eerste oorsprong in de negentiende eeuw. De negentiende-eeuwse romantiek en het impressionisme leverden een voedingsbodem voor elementaire gedachten over kunst. Geïnspireerde ontdekkingen en genialiteit zorgden ervoor dat stijlen zich konden exploreren en dat de nieuwe impulsen vindingen opleverden. ‘Nouveau trucs, nouvelle combines’ volgens Broodthaers op basis van persoonlijke beslissingen.

Broodthaers is een kunstenaar die vertrouwde op zijn plotselinge invallen. Invallen die bij de kijker verwarring moesten veroorzaken. Zijn verbeelding voerde alle kanten op, onverwachte wendingen is zijn fort. Broodthaers is geen kunstenaar zoals bijvoorbeeld Dibbets die in de abstractie ondanks zijn beweeglijkheid en inventiviteit, strakke principes elementair vindt en die het werk consequent en stap voor stap verder helpt ontwikkelen.

Museum-Museum, Heidelberg, Edition Staeck, 1972

Kunst heeft raakvlakken met de omgeving, de context, architecturaal, politiek en sociaal-maatschappelijk. Intelligent als Broodthaers is, maakt hij gebruik van dit sociaal-maatschappelijke aspect. Hij wil zijn kunstwerken laten functioneren binnen die context. Door zijn installaties ontneemt hij andere kunstwerken hun directe betekenis. Hij voegt waarschuwingen toe aan zijn kunstwerken, Hij vraagt de kijker om zich te realiseren dat de dingen niet zijn zoals ze zich presenteren. In zijn plastic reliëf Museum/Museum bijvoorbeeld legt hij een relatie met imitatie en vervalsing. Samenvattend kan men zeggen dat hij wel de vraag stelt naar het nut van artistieke innovaties van de kunstenaar die met zijn kunst maatschappelijke evoluties teweeg wil brengen. Maar helaas bekent hij dat zijn kritiek alleen gezien wordt door een verdraagzame culturele omgeving. En deze omgeving presenteert zijn werk in een perfecte setting en wordt alleen door de culturele elitaire bezoeker bekeken en gewaardeerd. Het ontgaat hen dat zij te maken hebben met een kunstenaar die spottend een intellectueel steekspel speelt.

pvb

 


 

Tuesday, November 11th, 2014

Ivo Schoofs: The Large Pendulum Wave

 

Wetenschap ontmoet kunst! Het is weer GLOW.Eindhoven,  2014. Niet voor niets is Eindhoven van oudsher de Lichtstad. Deze week moet die naam weer waar worden gemaakt. We hebben een afspraak met Ivo Schoofs. De Vrienden van het Van Abbemuseum gaan in twee tranches bij hem en zijn Large Pendulum Wave op bezoek. Het is even zoeken. De Fuutlaan, bij de oude gebouwen van Van Gent en Loos. Rita zal een bordje plaatsen waar we ons moeten melden. Het is locatie 12 zei ze tegen me. Maar op dat huisnummer is niemand. Dan maar verder gelopen, daar waar in de verte gekleurde ronde lampen sierlijk een ballet creëren. Ik sta voor een enorme installatie, een indrukwekkend stalen gevaarte waarin een aantal lichtgevende bollen ritmisch bewegen en fantastisch van kleur veranderen. Elektronische muziek en rook omlijsten het spektakel. En daar is Rita, gewapend met een bordje dat ze manhaftig omhoog steekt in de donkere avond.

Ivo Schoofs is een vriendelijk ogende jonge man. Als natuurkundige werkzaam op het Natlab, werkzaam met optica. Samen met zijn vrienden deelt hij een obsessie  voor fantastische licht installaties . We kijken vol verwondering naar het lichtspel dat zich voor onze ogen afspeelt. In het donker wordt de groep in de juiste richting voor de installatie geplaatst, zodat de lichtobjecten als een zwierige lijn recht voor je uit bewegen. De lichtgevende bollen hangen aan stangen aan een stalen balk. De lengte van de stangen varieert, dat wil zeggen dat in een opeenvolgende rekenkundige rij de eerste stang het kortste is, de laatste het langst. Hierdoor ontstaan bij de beweging variaties, omdat de slingermomenten per lichtbol anders zijn.

Ivo legt uit dat in principe het systeem eenvoudig is. Een beweegbare zijbalk trekt alle 15  stangen met bol opzij en laat dan los. Hierdoor komen alle objecten in beweging, een sequentie die exact 2 minuten en 43 seconden duurt. De kortste stang slingert vanwege zijn lengte het snelt, namelijk 60 maal in 2 minuten en 43 seconden, de langste stang  slingert 51 keer.

De slingers zijn bijna wrijvingsloos door een heel dun luchtlaagje van 0.004 mm gelagerd. Na de vastgestelde tijdsperiode worden de lichtobjecten aan de stangen geremd en kan alles weer opnieuw beginnen.

We staan ademloos te kijken! De gedachte dringt zich op dat dit nu een voorbeeld is dat er zonder vrienden, beweging, kleur en muziek niets tot stand kan komen.         pvb

 

 

film 1:P1180312

film 2: P1180313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Thursday, September 18th, 2014

Aankoop Bibliotheek Vriendenbibliotheekfonds

Zoals elk jaar hebben de Vrienden weer een substantieel bedrag geschonken aan de bibliotheek van het Van Abbemuseum. Met dit bedrag is het weer mogelijk geweest om een mooie collectie boeken, kunstenaarsboeken en DVS’s te kopen om de bibliotheek in staat te stellen zich op een hoog niveau te kunnen presenteren. In totaal zijn er 87 boeken, Dvd’s en zelf één serie grammofoonplaten. kortom, een waardevolle schenking van de Vrienden, die hopelijk nog vele jaren herhaald kan worden. Wilt u een totaal overzicht van alles wat is aangeschaft, dan klik op de volgende link: Vriendenbibliotheekfondsaankoop

Voor meer inhoudelijke info over de afzonderlijke werken kun je kijken in de online catalogus op :

http://library.tue.nl/csp/webvanabbe/Vubis.csp .

Namens de medewerkers van de bibliotheek, nogmaals bedankt voor de bijdrage.

 

 

 

 


 

Monday, April 14th, 2014

Biblotheek Van Abbe: Amersfoort- Cultureel Erfgoed en Mondriaanhuis

Maandagmorgen, 14 april, het is nog fris, maar de dag beloofd wonderen. Zelfs NS doet zijn best! Redelijk moeiteloos arriveert de bibliotheek groep in Amersfoort. Het eerste bezoek is aan de Rijksdienst voor Cultreel Erfgoed.  Een goede kaart wijst de weg. Een geluk bij een ongeluk dat een goede kaarttekenaar in het gezelschap is.

Bij Cultureel erfgoed verwacht je een ietwat stoffig gebouw, gevuld met artefacten die al stof verzamelend de jaren hebben doorstaan, liefs in slecht geventileerde ruimten. Maar niets van dat alles. De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed zetelt op het Smallepad in Amersfoort in een adembenemend mooi gebouw.  het gebouw is ontworpen door de Spaanse architect Juan Navarro Baldeweg. de Hollandse zeventiende-eeuw is zijn inspiratiebron. De sferische belichting van het Hollandse landschap die wij kennen uit de schilderijen van Ruijsdael worden gesymboliseerd door de schuin geplaatste glasgevel. Het interieur moet de sfeer van het lichte kerkinterieur van Saenredam oproepen.

De techniek in het gebouw is indrukwekkend. Het gebouw is geplaatst op grote rubberen ballen die er voor zorgen dat trillingen van de er naast gelegen spoorweg het gebouw niet kunnen beroeren. In de vloeren zijn plastic ballen opgenomen waardoor de constructie erg licht wordt.  De dubbele glazen gevel zorgt voor de aanvoer van koude en warme lucht.

Het gebouw staat open voor iedereen. De bibliotheek, het monumentenarchief en foto- en tekeningencollectie kan door elk vrij worden geraadpleegd.

Wij kregen een zeer prettige rondleiding, waardoor de inrichting, architectuur en de verschillende functies die in het gebouw zijn opgenomen voor ons helder werden.

De vele indrukken die ontvangen werden worden in onderstaande collage misschien goed weergegeven.

 

Om de geest fit te houden en de gemoederen kalm besloot men de inwendige mens te gaan versterken. En waar kan dat beter dan in de hemel! Waarmee we natuurlijk Grand Café Hemels bedoelen. Een aanrader! Kijkt u maar!

Vlak bij dit hemelse gerecht ligt het Mondriaanhuis. Het is het geboortehuis van Piet Mondriaan. We worden aller hartelijkst ontvangen en worden uitgenodigd om in alle rust het museum te bewonderen. De voormalige school en woonhuis van Mondriaan is prachtig verbouwd. Daar was een grondige restauratie voor nodig, maar nu is men in staat het leven en het werk van Piet Mondriaan goed te documenteren.

 

In de Schatkamer kan men vroeg werk van Mondriaan bekijken. Daarnaast is een uitgebreide biografische tentoonstelling ingericht. Aan de hand van foto’s, documentatie, werken, filmpjes en hoorspelen kan de bezoeker zich een beeld vormen van leven en werk van Mondriaan.

Op de benedenverdieping van het museum is op ware grootte zijn Parijse Atelier aan de Rue du Départ 26 nagebouwd en te bezoeken. Mondriaan woonde en werkte hier van 1921-1938. Hij verliet het atelier op de vlucht voor het nazisme, reisde naar Engeland en belandde uiteindelijk in 1940, op uitnodiging van kunstenaar Harry Holtzman, in New York.

De bovenverdieping wordt gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen. Internationaal werkende kunstenaars die nog steeds inspiratie ondervinden van het werk van Mondriaan worden uitgenodigd om hier te exposeren.

En zo vielen wij daarna weer in de armen van NS die ons in gezwinde pas naar huis toe vervoerde. Een goede dag zoals elk jaar weer opnieuw. een dag die inzicht geeft in het werk van instituten die net als de bibliotheek van het Van Abbemuseum steeds proberen zo innovatief mogelijk met hun collecties om te gaan.

Van een indrukwekkend bezoek, ook hier een collage van de vele indrukken.

pvb

 

 

 

 

 

 

 


 

Tuesday, April 8th, 2014

Once Upon a Time: Archives Tales at the Van Abbemuseum (MoMA-blog)

What kind of stories do a museum’s archives tell when read in tandem with masterpieces in their permanent collections? After allowing me to explore innovative exhibition strategies for archival material last summer, this year, MoMA’s intern travel grant gave me the opportunity to visit a Dutch museum that is contending with that exact question.

 

Detail of a Contexts vitrine in Once Upon a Time…The Collection Now

Located a short train ride outside Amsterdam, the Van Abbemuseum has long had a reputation for discovering artists and pushing boundaries. The museum’s re-installation of their permanent collection, Er was eens…De collectie nu (Once Upon a Time…The Collection Now) opened in February 2013. As part of the exhibition, curators Christiane Berndes, Charles Esche, and Diana Franssen included vitrines chock full of archival material in almost every gallery. This series, entitled  Contexten(“contexts”), enriched my understanding of the themes presented by the artwork in each gallery far beyond the traditional explanatory wall texts.

 At the museum, I was thrilled to chat with Franssen, Curator and Head of Research; and Willem Smit, Senior Librarian and Archivist. Together, they organized the Contexts vitrines by digging through the museum’s extremely rich archives. Franssen emphasized the vitrines’ thematic construction: rather than acting simply as contextual supplements to the exhibition, each grouping of archival items presents a story that knits together all of the works in the gallery, grounding them in history while demonstrating their relevance in contemporary society. As Franssen pointed out, this often involved pairing items that might not otherwise cross paths. The vitrines contain records from a variety of sources and time periods that, when read together, create fresh histories.

Visitors searching for material in the DIY Archive. Courtesy Van Abbemuseum, Eindhoven. Photo: Peter Cox

 

A visitor-curated presentation of objects culled together in the DIY Archive

As a further riff on this idea of re-imagining one’s archives, Once Upon a Time also boasts a space dubbed the DIY Archive, where the visiting public can try their hand at curating their own “contexts” with the Van Abbemuseum’s library, archives, prints, and drawings collections. Located adjacent to the more contemporary galleries in Once Upon a Time, the objects (dating from 1965 to 1985) notably hail from a period when boundaries between artworks,  ephemera, and audiovisual material started to blur. The wall text explains that “this is a renewing combination of a depot, a library, a workshop, and an exhibition hall.” Visitors search for items related to an artist or a theme via a database, then proceed to hunt down the material in this archive themselves, just as Franssen and Smit do behind the scenes. One wall of the space displays visitor-curated groups of objects on a rotating basis, thus briefly preserving the public’s interaction with the archives and the collection.

 

Visitors examine material in the DIY Archive. Courtesy Van Abbemuseum, Eindhoven. Photo: Peter Cox

Unsure of where to begin my own project, I examined the mini-exhibitions on display and searched a few artist names in the database. I leafed through photographs (taking care to use the white gloves provided) and watched a few video clips of performance art from the 1970s. While I ultimately did not collect a set of items to add to the DIY Archive’s displays, I left content that I had followed the space’s final, and arguably most important, set of instructions: “Have fun”

 Naomi Kuromiya, Dedalus Fellow, Museum Archives 

 

 


 

Monday, April 22nd, 2013

Het Nieuwe RIJKS MUSEUM

Na heel veel jaren turbulente bouwgeschiedenis is het Rijksmuseum in Amsterdam weer te bezoeken. We verheugden ons op de hernieuwde kennismaking en daarnaast waren we ook  wel benieuwd naar het fietsverkeer in de tunnel. Maar geen fiets te bekennen. De entree van de beroemde fietstunnel was deze middag hermetisch afgesloten met dranghekken en in gele jasjes gestoken bewaking. Dat leek ons geen slechte oplossing. Want het was druk in de tunnel, met voetgangers en muzikanten wel te verstaan. Snel naar binnen. En dat bleek ook nog mogelijk! Geen vermaledijde rij die ons de toegang blokkeerde, maar een perfecte organisatie die ons verwelkomde. De twee draaideuren gaven een snelle toegang tot het schitterende atrium. Via de fastlane werd een snelle entree gegarandeerd.

Onze opzet was om de eerste keer, na zo’n lange periode,  alleen maar door het gebouw te wandelen en de kunst voorlopig maar als versiering te zien. En het is inderdaad een ervaring. Het gebouw ziet er fantastisch uit. Je kunt er veel woorden aan wijden om het enthousiasme van ons te laten blijken, maar wij adviseren om zelf snel te gaan kijken en je te verwonderen  over deze geweldige culturele aanwinst voor Nederland.

Dus, als klein voorproefje, klik even op onderstaande link voor een korte fotoimpressie.

rijksmuseum 2013

 


 

Tuesday, November 27th, 2012

Het Ruhrmuseum te Essen

Elk jaar, en steeds op een maandag, vliegt het personeel van de bibliotheek er voor een dagje op uit. Educatie schrijven we dan met een hoofdletter. We willen iets leren van iemand anders! Hiervoor bezochten we musea met bibliotheek en  archieven in Amsterdam en Rotterdam. Maar nu gaan we een stapje verder, de grens over. Het buitenland lokt!

 

Dus dat werd Essen, een oude industriestad in Die Heimat. Als we aan Essen en het omringende Ruhrgebied denken, krijgen we het zwart voor de ogen. De regio staat bekend om zijn zware industrie, kolenmijnen, ijzer, staal. Niet bepaald lichte kost. De vervuiling was dan ook immens. Maar de tijden zijn veranderd. De kolenmijnen zijn gesloten, de staalfabrieken beantwoorden aan milieueisen, de omgeving is gezuiverd. Beruchte gebieden, zoals het havengebied in Duisburg, is veranderd in een trendy plek, met musea en grand cafés.

Ook Essen is mee gegaan in deze vaart der volkeren. Vorig jaar was het Ruhrgebied culturele hoofdstad. De voormalige kolenwasserijen zijn veranderd in prachtige musea, waarin de oude machinehallen en machines concurreren met archeologie, geologie en een geweldige presentatie van de geschiedenis van het gebied en zijn ontwikkeling. Het Ruhrmuseum is een zeer bijzonder museum, vooral door de bewaard gebleven authentieke omgeving en de zeer bijzondere zorg bij het presenteren van hun geschiedenis.

Wilt u meer zien en proeven van dat wat wij beleefd hebben, klik hieronder op de presentatie die wij gemaakt hebben.

Het Ruhrmuseum Essen

 


 

Sunday, September 23rd, 2012

Opening Stedelijk Museum Amsterdam

Vandaag waren mijn vrouw en ik in Amsterdam en dus loonde het de moeite te proberen het zojuist geopende Stedelijk Museum te bezoeken. De honderden meters lange rijen waren nog niet om elf uur in de vroege zondagmorgen present met als gevolg dat  de entree  snel en gemakkelijk was. We waren wel overdonderd! In de loop der jaren hebben we steeds de bouw van de nieuwe vleugel gevolgd. De pre-openingen in de oude vleugel waren alleen al door de architectuur fantastisch. Maar nu werden alle onze fantasieën vervuld. Het museum is prachtig, de collectie gigantisch en het was weer de vreugdevolle ontmoeting met de oude bekenden, aangevuld met ander verrassend werk. Laat u dus een dag verrassen!

Om een kleine indruk te geven kunt u hier naar een kleine selectie van foto’s kijken die ik tijdens het bezoek gemaakt heb.

pvb

stedelijk museum opening

 

 


 

Saturday, June 30th, 2012

Presentatie Salon

Tijdens de jaarvergadering presenteerde Claudia Winckler de activiteiten van de VriendenSalon. Zowel de terugblik als wat de toekomst brengt was haar onderwerp. De bijgaande presentatie geeft hiervan een beeld.

Presentatie Salon Jaarvergadering_2012

 


 

Friday, June 29th, 2012

Jaarvergadering of voetbal?

Dan toch maar naar de jaarvergadering van de Vrienden! Als het voetballen even saai wordt als de wedstrijd Spanje Portugal, dan moet de jaarvergadering meer opwinding opleveren. De aanwezigen hebben gewonnen, Duitsland is ten onder gegaan. De keuze voor de jaarvergadering was de enige juiste.


Dat moeten meer Vrienden gedacht hebben. De vergadering in het auditorium was goed bezocht. Er zat het juiste gezelschap. Scherpe vragen en veel aandacht! En gelukkig ging het niet alleen over cijfers. Die bleken trouwens volgens de penningmeester Hans Schmitz weer helemaal te kloppen. Tot grote vreugde bleek er zelfs een aardig bedrag in de spaarkas te zitten als appeltje voor de dorst als de moeilijke tijden ooit zullen aantreden. Maar daar bleek het bestuur al danig over nagedacht te hebben. Het ledental van ongeveer 1300 is prima, maar gezien de gemiddelde leeftijd is het nodig om een plan de campagne op te zetten om de jonge garde binnen te halen. In het bestuur is een comité gevormd dat een beleidsplan gaat opzetten.

De nieuwste personele aanwinst van het museum, Daniel Neugebauer, die de marketing o.a. van het museum gaat verzorgen, wil erg graag met de Vrienden samen werken om de vernieuwingsplannen vorm te geven. Als voormalig medewerker van het museum in Bielefeld heeft hij daar ruimschoots ervaring opgedaan. Hij werkt nu een maand in Eindhoven en het was een plezier te zien hoe hij in fantastisch met accent gekruid Nederlands de zaal kon enthousiasmeren.
Wat kwam nog meer aan de orde. Natuurlijk de mogelijkheid om het museum op de eerste donderdag van de maand ’s avonds gratis toegankelijk te maken. Dat lukt niet, gezien de financiële situatie. De zaal vroeg zich wel af of de Vrienden hun jaarlijkse bijdrage daaraan zouden kunnen besteden, maar dat zou volgens de voorzitter slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn en de kas van de Vrienden snel leegroven. Het bestuur heeft besloten de komende vier jaren, ingaande 2012, een bedrag tussen de 7500 en 10.000 euro te doneren. Tot nu toe werd dat aan de bibliotheek geschonken. En nog steeds is dat een goede besteding gebleken, gezien de internationale faam die de bibliotheek geniet.


Twee nieuwe bestuursleden stelden zich voor. Dries van Wagenberg, van huis uit designer en Piet van Bragt, redactielid van het Journaal en medewerker van de bibliotheek. De overige bestuursleden werden herkozen, hoewel Dries Steijnmeier, de voorzitter, te kennen gaf dat zijn laatste termijn nu ingaat.
Claudia Winckler, gaf een presentatie over de VriendenSalon. De Salon is nu bijna een jaar actief op de eerste donderdagavond van de maand en heeft zijn bestaansrecht al bewezen.


De uitsmijter was Edwin Becker, hoofd tentoonstellingen van het Van Goghmuseum in Amsterdam. Hij hield een voordracht over thema Blockbusters. Het fenomeen blockbuster is door kritische volgers in de gemeenteraad van het museumbeleid onder de aandacht gebracht. Becker liet de ontstaansgeschiedenis zien en concludeerde uiteindelijk dat het museum vooral zijn eigen weg moet gaan en zijn identiteit moet koesteren. Dat daarin de ware kracht zit en dat populistische afwijkingen van het beleid alleen maar schadelijk kan zijn.


En zoals altijd, en dat hoort zo, werd er nog lang onder het genot van een glaasje doorgepraat. Toch jammer dat een jaarvergadering slechts eenmaal per jaar kan plaatsvinden. Gelukkig hebben we nu de Salon als een alternatieve maandvergadering.

Piet van Bragt

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)