Joseph Beuys

Monday, February 27th, 2012

Vriendensalon Maart (2011)

Vriendensalon 1 maart : Joseph Beuys

Beste vrienden,

Donderdag 1 maart  zal weer een ‘vriendensalon’ avond zijn. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Het programma is als volgt: 

- 19.00u  : Inloop Bibliotheek Van Abbemuseum

 - 19.15u  : ‘’Op 16 augustus(?) 1971 voerde Joseph Beuys(1921-1986) ‘Aktion im Moor’ uit. Wat bewoog deze Duitse kunstenaar, die onderweg was van Düsseldorf naar Eindhoven, ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn installatie ’Voglie vedere i miei montagne’ in het Van Abbemuseum en waar hij druipnat arriveerde?”

Leo Steinhauzer, kunstenaar en redactielid van het Journaal, zal een korte inleiding verzorgen over dit onderwerp.

 - 19.45u : Debat en wat zoal ter sprake komt.

 - 21.00u : Einde

 Graag aanmelden via info@vriendenvanabbe.nl. Dit kan tot en met woensdag 28 februari. Ook zij die graag kennis willen maken met het Van Abbemuseum en de Vriendenvereniging zijn welkom.

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)