Nieuws en recente aanwinsten

Nieuwe aanwinsten 

Een overzicht van nieuwe aanwinsten kunt u vinden  op de homepage van de online bibliotheekcatalogus 
Selectie nieuwe aanwinsten : 
  • Publicaties Choses tuées 1 en 2 van het kunstenaarspaar gerlach en koop.  Gerlach en koop maken dingen zichtbaar door te herhalen, te kopiëren of opnieuw te gebruiken, door verplaatsing en misplaatsing, door weg te laten, door fouten te maken en zich te vergissen. Hoe kleiner de afstand tussen twee gelijke dingen-verschillen die soms alleen nog denkbaar zijn-hoe interessanter. Wat zijn het precies? Objecten, sculpturaal of grafisch, gemaakt of reeds gemaakt; woorden in een bepaalde volgorde; architectonische interventies; een eenvoudig gebaar. Soms buitengewoon lomp en soms onverwacht subtiel en elegant. Altijd ernstig. Er zal voor het grootse deel nieuw, speciaal voor de tentoonstelling gemaakt werk te zien zijn, waarvan een deel site-specific. Voor de oudere werken geldt dat in feite ook, omdat het vaak instructies zijn die opnieuw worden uitgevoerd.
  • ‘Projet pour un jardin’ van Roman Signer is niet alleen de naam van de tentoonstelling en het boek dat hierover verschijnt, het is ook de titel van een nieuw, permanent werk dat de Zwitserse kunstenaar speciaal op maat van het Middelheimmuseum heeft gemaakt. Het boek biedt een overzicht van alle werken die Roman Signer in het verleden en speciaal voor de tentoonstelling realiseerde
  • Publicatie Belgisch Congo Belge documenteert een project van de Belgische kunstenaars Tuur en Flup Marinus. Het boek is een facsimile van een postzegelalbum gevuld met postzegels van Belgisch Congo uit de verzameling van hun grootvader. Spontaan komt de vraag op waarom de broers deze eerder banale postzegelcollectie lieten reproduceren, maar bij nader toezien blijkt dat de 315 postzegels stuk voor stuk nauwkeurig nageschilderd zijn. Met welke intentie werkten de gebroeders Marinus zeven jaar lang aan dit project? Het antwoord is noch op het internet, noch in persmededelingen te vinden. Is het een absurd eerbetoon aan hun grootvader? Is het een grap? Een minutieus uitgevoerde dwanggedachte? Of gaat het om een artistiek project in de traditie van de miniatuurschilderkunst, de trompe-l’oeil, het hyperrealisme? Het album bevat twee essays die enkele interpretaties voorstellen. Volgens Brabandt bezweren de kleurrijke dieren, planten en inboorlingen op de postzegels de angsten voor het onbekende. Tegelijk representeren ze de ‘beheersdrang’ van de kolonisator. Het maniakaal naschilderen van de postzegels zou de neurotische dwang van de postzegelverzamelaar reveleren. Het tweede essay van Ceuppens focust vooral op de geschiedenis van het verzamelen van afbeeldingen van exotica. Ceuppens komt tot de conclusie dat het absurd was om de onbekende wereld van Belgisch Congo te willen begrijpen via het aanleggen van collecties. Maar stemmen deze interpretaties wel overeen met de bedoeling van de kunstenaars?
  • Monografie Hellmouth geeft een indringend overzicht van de apocalyptische (Amsterdam 1973) plafondschildering die de Nederlandse kunstenares Natasja Kensmil vervaardigde voor zijvleugel van de villa Groot Bentveld
  • Publicatie tussen Kunst en document : Fotografiekritiek in Nederland 1980-2015. De selectie van teksten geeft een overzicht van de belangwekkende kunst- en cultuurhistorische ontwikkelingen vanuit het perspectief van de Nederlandse kunstkritiek. Dit deel belicht hoe er vanaf 1980 over fotografie is nagedacht en geschreven. Met tentoonstellingen, publicaties, nieuwe tijdschriften, festivals en eigen instituten werd fotografie in relatief korte tijd als een serieuze (artistieke) discipline geaccepteerd en zelfs populair
  • De positie van de kunstenaar in onze samenleving is netelig. Hij produceert geen consumptiegoederen en levert ook geen diensten. Hij staat aan de rand van het economisch systeem en vervult geen duidelijk omschreven taak. De Zwitserse kunstenaar Florian Graf (1980) behandelt in zijn nieuwste kunstenaarsboek de blik van de buitenwereld op het kunstenaarschap. Het boek is opgevat als een catalogus van een fictief boekingskantoor dat kunstenaars toont die zich aanbieden om tijdelijke opdrachten te vervullen. De diensten die deze artiesten leveren, vallen uiteen in vijf categorieën: practical, scientific, social, mental en spiritual services. De kunstenaars behoren tot 54 verschillende types, waaronder een activist, genie, idealist, outsider, fotograaf, filosofisch adviseur, uitvinder, vagebond en visionair. Deze kunstenaars kunnen ingehuurd worden voor een vastgestelde periode aan een vaste prijs. Elke kunstenaar wordt met tekst en portret op een spread gepresenteerd. De teksten persifleren reclametaal. De foto’s tonen telkens Florian Graf zelf in aangepaste omgevingen en outfits. Door de zakelijke Zwitserse typografie imiteert het kunstenaarsboek bedrijfscatalogi. Merkwaardig is dat Florian Graf de 54 beelden voor deze publicatie niet ensceneerde. De fotoportretten uit zijn persoonlijk archief zijn afkomstig van projecten, performances en films die hij de voorbije jaren realiseerde. Dit boek is niet alleen visueel attractief, maar reveleert ook de heikele situatie van de beroepskunstenaar
Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)