Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale collectie van ruim 2700 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van Lissitzky, Picasso, Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniëls en Körmeling, waarvan een selectie wordt getoond. Vragen op het gebied van kunst en samenleving stelt het museum op een experimentele manier aan de orde.

Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum van belang, en we prikkelen onszelf en bezoekers om over onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld over de rol van de collectie als cultureel ‘geheugen’, of over het museum als publieke ruimte. Door internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum bovendien een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van verwondering, inspiratie en verbeelding.

Foto: Bram Saeys

Collectieplannen en beleid

Het Van Abbemuseum presenteert regelmatig tijdelijke tentoonstellingen. Enerzijds zijn dit grote solopresentaties van invloedrijke kunstenaars vanaf de jaren zestig tot nu. Anderzijds worden er grote groepstentoonstellingen gemaakt die zich concentreren op politieke, economische of sociale vraagstukken. Kunstenaars uit Nederland krijgen in het museum een internationaal podium. De maatschappelijke en experimentele oriëntatie van het Van Abbemuseum biedt aan gasten letterlijk de ruimte om hun eigen visie vorm te geven in de labyrintische nieuwbouw van het museum. Onder de noemer Plug In stellen hier kunstenaars, theoretici en gastcuratoren uit het buitenland per ruimte wisselende aparte presentaties uit de eigen collectie samen, die steeds weer nieuwe onderlinge verbanden en contrasten genereren tussen de getoonde werken. Daarnaast worden regelmatig nieuwe aankopen getoond die reageren op actuele vraagstukken.

Living Archive - een serie documentaire tentoonstellingen op basis van het museumarchief - maakt een voorheen onzichtbare geschiedenis van kunstwerk en kunstenaar toegankelijk. Dit project betekent een creatieve doorbraak in het denken over archivering en conservering. In het Kijkdepot en Your Space worden bezoekers uit Eindhoven en ver daarbuiten uitgenodigd om hun keuzes en meningen kenbaar te maken. Een bezoek aan het Van Abbemuseum geeft inzicht in het idee dat kunst onderdeel is van een groter geheel, van de wereld om ons heen en van de grond waar we op staan. Hoe is kunst, gemaakt in het verleden, gerelateerd aan dat wat nu aan de hand is of zal plaatsvinden in de toekomst? Hoe gaat kunst om met het afbeelden en construeren van een eigentijds beeld van haar omgeving?

Strategische visie en managementplan 2007-2010 (pdf)

Collectieplan 2014-2016

Collectieplan 2013

Collectieplan 2012

Collectieplan  2010-2012

Collectieplan 2008-2010

Collectieplan 2006-2007

Collectieplan 2005

Publicatie Mensen en cijfers

Vrijwilligersbeleid

Rapport Verkenning cultureel ondernemerschap en bedrijfsvoering Adviescommissie Van Abbemuseum 

Beleidsplan 2013-2017

Bijlage Beleidsplan 2013-2017 :  Overzicht en vergelijkingen

Commissienotitie Mei 2012 n.a.v. Beleidsplan 2013-2017

Jaarbericht 2012

Jaarbericht 2013

Rapport onderzoek verzelfstandiging

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)